woord OT NT apo Bijbel
wervelwinden1001

Vindplaatsen van wervelwinden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 21:1
De last der woestijn aan de zee. Gelijk de wervelwinden in het zuiden henen doorgaan, zal hij uit de woestijn komen, uit een vreselijk land.