woord OT NT apo Bijbel
wervelwinds1001

Vindplaatsen van wervelwinds in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Amos 1:14
Daarom zal Ik een vuur aansteken in den muur van Rabba, dat zal haar paleizen verteren; met een gejuich ten dage des strijds, met een onweder ten dage des wervelwinds.