woord OT NT apo Bijbel
werwaarts1001

Vindplaatsen van werwaarts in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 20:6
En de inwoners van dit eiland zullen te dien dage zeggen: Ziet, alzo is het gegaan dien, op welken wij zagen, werwaarts wij henenvloden om hulp, om gered te worden van het aangezicht des konings van Assyriƫ; hoe zullen wij dan ontkomen?