woord OT NT apo Bijbel
westenwind1012

Vindplaatsen van westenwind in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 10:19
Toen keerde de HEERE een zeer sterken westenwind, die hief de sprinkhanen op, en wierp ze in de Schelfzee; er bleef niet een sprinkhaan over in al de landpalen van Egypte.