woord OT NT apo Bijbel
westenwind1012

Vindplaatsen van westenwind in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 15:39
En de winden uit het oosten zullen de overhand nemen, en zullen dat openen, met de wolk die het in zijn onstuimigheid verwekt had, en het gesternte zal schade lijden dat opkwam, om verschrikking te maken aan de oosten wind en westenwind.