woord OT NT apo Bijbel
westerlandpale2002

Vindplaatsen van westerlandpale in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 48:21
En het overgelatene zal voor den vorst zijn, van deze en van gene zijde des heiligen hefoffers, en van de bezitting der stad, voor aan de vijf en twintig duizend meetrieten des hefoffers, tot aan de ooster landpale en westerlandpale, voor aan de vijf en twintig duizend aan de westerlandpale, tegenover de andere delen, dat zal voor den vorst zijn; en het heilig hefoffer, en het heiligdom des huizes, zal in het midden daarvan zijn.