woord OT NT apo Bijbel
westzijde2002

Vindplaatsen van westzijde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Kronieken 33:14
En na dezen bouwde hij den buitenmuur aan de stad Davids, aan de westzijde van Gihon in het dal, en tot den ingang van de Vispoort, en omsingelde Ofel, en verhief dien zeer; hij leide ook krijgsoversten in alle vaste steden in Juda.

Ezechiƫl 42:19
Hij ging om naar de westzijde, en hij mat vijfhonderd rieten, met het meetriet.