woord OT NT apo Bijbel
wetboeks1001

Vindplaatsen van wetboeks in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 22:11
Het geschiedde nu, als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde.