woord OT NT apo Bijbel
wetet2103

Vindplaatsen van wetet in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Deuteronomium 4:35
U is het getoond, opdat gij wetet, dat de HEERE die God is; er is niemand meer dan Hij alleen!

Jozua 3:4
Dat er nochtans ruimte zij tussen ulieden en tussen dezelve, bij de twee duizend ellen in de maat; en nadert tot dezelve niet; opdat gij dien weg wetet, dien gij gaan zult; want gijlieden zijt door dien weg niet gegaan gisteren en eergisteren.