woord OT NT apo Bijbel
wetet2103

Vindplaatsen van wetet in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 19:4
Pilatus dan kwam wederom uit, en zeide tot hen: Ziet, ik breng Hem tot ulieden uit, opdat gij wetet, dat ik in Hem geen schuld vinde.