woord OT NT apo Bijbel
wetgever5106

Vindplaatsen van wetgever in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 4:12
Er is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij, die een anderen oordeelt?