woord OT NT apo Bijbel
wette1001

Vindplaatsen van wette in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 32:41
Indien Ik Mijn glinsterend zwaard wette, en Mijn hand ten gerichte grijpt, zo zal Ik wraak op Mijn tegenpartijen doen wederkeren, en Mijn hateren vergelden.