woord OT NT apo Bijbel
wettelijk0202

Vindplaatsen van wettelijk in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 TimotheĆ¼s 1:8
Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt;

2 TimotheĆ¼s 2:5
En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden.