woord OT NT apo Bijbel
wettelijke0101

Vindplaatsen van wettelijke in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 19:39
En indien gij iets van andere dingen verzoekt, dat zal in een wettelijke vergadering beslecht worden.