woord OT NT apo Bijbel
wevers2002

Vindplaatsen van wevers in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Exodus 35:35
Hij heeft hen vervuld met wijsheid des harten, om te maken alle werk eens werkmeesters, en des allervernuftigsten handwerkers, en des borduurders en hemelsblauw, en in purper, in scharlaken, en in fijn linnen, en des wevers; makende alle werk, en bedenkende vernuftigen arbeid.

Jesaja 19:9
En de werkers in het fijne vlas zullen beschaamd worden, ook de wevers van de witte stof.