woord OT NT apo Bijbel
wiel1012

Vindplaatsen van wiel in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 28:28
Het brood koren moet verbrijzeld worden, maar hij dorst het niet geduriglijk dorsende; noch hij breekt het met het wiel zijn wagens, noch hij verbrijzelt het met zijn paarden.