woord OT NT apo Bijbel
wier30710

Vindplaatsen van wier in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 25:1
En Abraham voer voort, en nam een vrouw, wier naam was Ketura.

Jozua 2:1
Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen, die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: Gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen, en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rachab, en zij sliepen daar.

Jona 2:5
De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden.