woord OT NT apo Bijbel
wierden4408

Vindplaatsen van wierden in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 3 verzen.

Job 19:23
Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden. Och, of zij in een boek ook wierden ingetekend!

Job 19:24
Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouwen wierden!

Jesaja 64:5
Gij ontmoet den vrolijke, en die gerechtigheid doet dengenen, die Uwer gedenken op Uw wegen; zie, Gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben; in dezelve is de eeuwigheid, opdat wij behouden wierden.