woord OT NT apo Bijbel
wierokers1001

Vindplaatsen van wierokers in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Kronieken 29:11
Mijn zonen, weest nu niet traag; want de HEERE heeft u verkoren, dat gij voor Zijn aangezicht staan zoudt, om Hem te dienen; en opdat gij Hem dienaars en wierokers zoudt wezen.