woord OT NT apo Bijbel
wies1013427

Vindplaatsen van wies in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

4 Ezra 14:40
En ik nam het, en dronk het, en zo haast als ik het gedronken had, zo werd mijn hart vervuld met wetenschap, en de wijsheid wies in mijn borst, en mijn geest werd versterkt in zijn geheugen.

Tobias (Tobit) 2:5
En wederkerende wies ik mij, en at mijn brood met treurigheid.

Judith 10:3
En zij wies haar lichaam geheel met water, en zalfde dat met kostelijke dikke zalf, en zij vlocht het haar van haar hoofd, en zette een hoofdsiersel daarop, en deed haar vreugde-klederen aan, waarmede zij bekleed was in de dagen van het leven haars mans Manasse.

Judith 12:7
En zij verbleef in het leger drie dagen, en zij ging des nachts uit naar het dal van Bethuliƫ, en zij wies zich in het leger, in de waterfonteinen.