woord OT NT apo Bijbel
wiesen82010

Vindplaatsen van wiesen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

MattheĆ¼s 13:7
En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.

Marcus 4:7
En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht.