woord OT NT apo Bijbel
wiessen0011

Vindplaatsen van wiessen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 11:3
En ik zag dat van zijn vederen andere vederen daartegen wiessen, en dat zij tot kleine en smalle vederkens werden.