woord OT NT apo Bijbel
wijde4037

Vindplaatsen van wijde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 7:18
Doch de rechtvaardigen dragen het enge, hoewel zij het wijde hopen, want die goddeloos hebben geleefd, die hebben ook het enge gedragen, en zullen het wijde niet zien.

Boek der Wijsheid 2:3
Welke uitgeblust zijnde, zo wordt het lichaam tot as en onze geest wordt verspreid gelijk de wijde lucht.