woord OT NT apo Bijbel
wijdte2013

Vindplaatsen van wijdte in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Koningen 18:32
En hij bouwde met die stenen het altaar in den Naam des HEEREN; daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van twee maten zaads.

Ezechiƫl 40:11
Voorts mat hij de wijdte der deur van de poort tien ellen; de lengte der poort dertien ellen.