woord OT NT apo Bijbel
wijdte2013

Vindplaatsen van wijdte in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 7:5
Want wie zou gaarne in de zee willen gaan, en ze zien en beheersen; indien hij niet door het enge ging, hoe zou hij in de wijdte kunnen komen?