woord OT NT apo Bijbel
wijk171321

Vindplaatsen van wijk in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Jezus Sirach 2:3
Hang hem aan, en wijk niet van hem af, opdat gij moogt vermeerderd worden in uw laatste dagen.

Jezus Sirach 7:2
Wijk af van de ongerechtige, en de zonde zal van u wijken.

Jezus Sirach 22:16
Wijk van hem, en gij zult rust vinden, en gij zult niet verluieren in zijn zinneloosheid.