woord OT NT apo Bijbel
wijke2114

Vindplaatsen van wijke in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Petrus 3:11
Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en jage denzelven na.