woord OT NT apo Bijbel
wijke2114

Vindplaatsen van wijke in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 4:14
En spraken: Komt, laat ons heengaan en de zee beoorlogen, opdat zij voor ons wijke, en wij nog andere bossen maken.