woord OT NT apo Bijbel
wijken415450

Vindplaatsen van wijken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

4 Ezra 15:59
O ongelukkigen, gij zult over de zee wijken, en u zal daar weder ongeval ontmoeten.

Tobias (Tobit) 13:20
En de straten van Jeruzalem zullen met berylsteen en karbonkel, en stenen uit Ofir bestraat worden, en al haar wijken zullen zeggen: Halleluja! en zullen prijs zingen, zeggende:

Jezus Sirach 7:2
Wijk af van de ongerechtige, en de zonde zal van u wijken.

Jezus Sirach 23:10
Een man die veel zweert, is vol ongerechtigheid, en de gesel zal van zijn huis niet wijken.