woord OT NT apo Bijbel
wijkende5117

Vindplaatsen van wijkende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Galaten 1:6
Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;