woord OT NT apo Bijbel
wijle0112

Vindplaatsen van wijle in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Thessalonicensen 2:17
Maar wij, broeders, van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijds, naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaarstigd, om uw aangezicht te zien, met grote begeerte.