woord OT NT apo Bijbel
wijlen1001

Vindplaatsen van wijlen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 13:25
En de Geest des HEEREN begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Esthaol.