woord OT NT apo Bijbel
wijnbanket0011

Vindplaatsen van wijnbanket in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 49:2
Zij is zoet in de mond van een ieder als honig, en als een muziekspel op een wijnbanket.