woord OT NT apo Bijbel
wijnberg1001

Vindplaatsen van wijnberg in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 24:6
Op het veld maaien zij zijn voeder, en den wijnberg des goddelozen lezen zij af.