woord OT NT apo Bijbel
wijnbezie0022

Vindplaatsen van wijnbezie in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 9:21
En ik heb gezien, en heb hen zeer gespaard, en heb mij een wijnbezie van een druiftak behouden, en een planting uit vele geslachten.

4 Ezra 9:22
Dat dan de menigte verloren ga, die zonder oorzaak voortgekomen is; en dat mijn wijnbezie en mijn planting behouden worden, want ik heb ze met veel arbeid volmaakt.