woord OT NT apo Bijbel
wijndruiven4015

Vindplaatsen van wijndruiven in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 3 verzen.

Numeri 13:20
Ook hoedanig het land zij, of het vet zij of mager, of er bomen in zijn of niet; en versterkt u, en neemt van de vrucht des lands. Die dagen nu waren de dagen der eerste vruchten van de wijndruiven.

Numeri 13:23
Daarna kwamen zij tot het dal Eskol, en sneden van daar een rank af met een tros wijndruiven, dien zij droegen met twee├źn, op een draagstok; ook van de granaatappelen en van de vijgen.

Deuteronomium 32:32
Want hun wijnstok is uit den wijnstok van Sodom, en uit de velden van Gomorra; hun wijndruiven zijn vergiftige wijndruiven; zij hebben bittere bezien.