woord OT NT apo Bijbel
wijnen1001

Vindplaatsen van wijnen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 25:6
En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.