woord OT NT apo Bijbel
wijnfles1001

Vindplaatsen van wijnfles in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Habakuk 2:15
Wee dien, die zijn naaste te drinken geeft, gij, die uw wijnfles daarbij voegt, en ook dronken maakt, opdat gij hun naaktheden aanschouwt.