woord OT NT apo Bijbel
wijngaardenier0101

Vindplaatsen van wijngaardenier in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 13:7
En hij zeide tot den wijngaardenier: Zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet; houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde?