woord OT NT apo Bijbel
wijngaards47011

Vindplaatsen van wijngaards in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Exodus 22:5
Wanneer iemand een veld, of een wijngaard laat afweiden, en hij zijn beest daarin drijft, dat het in eens anders veld weidt, die zal het van het beste zijns velds en van het beste zijns wijngaards wedergeven.

Deuteronomium 22:9
Gij zult uw wijngaard niet met tweeƫrlei bezaaien; opdat de volheid des zaads, dat gij zult gezaaid hebben, en de inkomst des wijngaards niet ontheiligd worde.

Jesaja 5:10
Ja, tien bunderen wijngaards zullen een enig bath geven, en een homer zaads zal een efa geven.

Micha 1:6
Daarom zal Ik Samaria stellen tot een steenhoop des velds, tot plantingen eens wijngaards; en Ik zal haar stenen in de vallei storten, en haar fondamenten ontdekken.