woord OT NT apo Bijbel
wijngelag0022

Vindplaatsen van wijngelag in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 31:35
Bestraf uw naaste niet in het wijngelag, en veracht hem niet in zijn verheuging.

Jezus Sirach 32:6
De samenstemming der muzikanten in een wijngelag is gelijk een zegel van een karbonkel op een gulden sieraad.