woord OT NT apo Bijbel
wijnhuis1001

Vindplaatsen van wijnhuis in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Hooglied 2:4
Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.