woord OT NT apo Bijbel
wijnkuip1001

Vindplaatsen van wijnkuip in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Hosea 9:2
De dors vloer en de wijnkuip zal henlieden niet voeden; en de most zal hun liegen.