woord OT NT apo Bijbel
wijnlezer1012

Vindplaatsen van wijnlezer in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 6:9
Zo zegt de HEERE der heirscharen: Zij zullen Israƫls overblijfsel vlijtiglijk nalezen, gelijk een wijnstok; breng uw hand weder, gelijk een wijnlezer, aan de korven.