woord OT NT apo Bijbel
wijns123116

Vindplaatsen van wijns in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 3:18
En de eerste begon, die van de sterkte des wijns gesproken had, en zeide aldus: