woord OT NT apo Bijbel
wijnstok504357

Vindplaatsen van wijnstok in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Johannes 15:1
Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.

Johannes 15:4
Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.

Johannes 15:5
Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.

Jakobus 3:12
Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen.