woord OT NT apo Bijbel
wijnstoks2305

Vindplaatsen van wijnstoks in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezechiƫl 15:2
Mensenkind, wat is het hout des wijnstoks meer dan alle hout, of de wijnrank meer dan dat onder het hout eens wouds is?

Ezechiƫl 15:6
Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Gelijk als het hout des wijnstoks is onder het hout des wouds, hetwelk Ik aan het vuur overgeef, opdat het verteerd worde, alzo zal Ik de inwoners van Jeruzalem overgeven.