woord OT NT apo Bijbel
wijnzuiperijen0101

Vindplaatsen van wijnzuiperijen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Petrus 4:3
Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen;