woord OT NT apo Bijbel
wijnzuipers3003

Vindplaatsen van wijnzuipers in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Spreuken 23:20
Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters;

Ezechiël 23:42
Als nu het geruis der menigte daarop stil was, zo zonden zij tot mannen uit de menigte der mensen, en daar werden wijnzuipers aangebracht uit de woestijn; die deden armringen aan haar handen, en een sierlijke kroon op haar hoofden.

Joël 1:5
Waakt op, gij dronkenen! en weent, en huilt, alle gij wijnzuipers! om den nieuwen wijn, dewijl hij van uw mond is afgesneden.