woord OT NT apo Bijbel
wijsgeren0101

Vindplaatsen van wijsgeren in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 17:18
En sommigen van de Epikureische en Stoische wijsgeren streden met hem; en sommigen zeiden: Wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden; omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde.